Enkele foto's van onze reis

naar Canada

met de familie Bloch.